Samsun Psikoloji

İlknur Çalışkan Köse'yi Takip Edin

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmasının ardından Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını başarıyla tamamlamasıyla Uzman Klinik Psikolog unvanı almıştır.

Günümüzde 10 yılı aşkın meslek tecrübesine sahip olan İlknur Çalışkan Köse, mesleki yaşantısına Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bakırköy Adalet Sarayı stajları ile başlamış ardından İstanbul’da görev yaptığı uzun yıllarda önde gelen Psikoloji Merkezleri’nde psikoterapist olarak çalışmış ayrıca İstanbul ve Samsun’un önde gelen eğitim kurumlarında psikolojik destek hizmetinde bulunmuştur.

İlknur ÇALIŞKAN KÖSE, American Psychological Assocation (APA) New York-İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı eğitim ve süpervizyonlarını Albert Ellis Enstitüsü genel başkanı Kristene A. Doyle eşliğinde tamamlamıştır. Aynı zamanda Klinik Psikolog İlknur Çalışkan Köse, Avrupa onaylı Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) eğitimleri sahibidir.

İlknur Çalışkan Köse, Samsun Flamingo Psikoloji’de mesleki yaşamını sürdürmektedir.

İlknur Çalışkan Köse Hakkında

İlknur Çalışkan Köse

✓ Yüksek Lisans (MA): T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Tezli)
✓ Lisans: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji

✓ Flamingo Psikoloji Merkezi – (Uzm. Klinik Psikolog) – 2022 – Halen..
✓ Çatı Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (Psikolog)
✓ İstanbul Psikolium Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Psikolog)
✓ Bahçeşehir Koleji Samsun (Psikolog)
✓ Vizyon Koleji – İstanbul (Psikolog)
✓ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Stajyer Psikolog)
✓ İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı (Stajyer Psikolog)

✓ Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Zeka Testi
✓ Çocuklar için Algı Testi (CAT)
✓ Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
✓ MOXO – Dikkat Performans Testi
✓ Denver 2 Gelişim Testi
✓ Ankara Gelişim Tarama Envanteri
✓ Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
✓ Cattel 2-A, Cattel 3-A
✓ Bender Gestalt Görsel Motor Algılama
✓ Porteus Labirentleri Testi
✓ Gesell Gelişim Testi
✓ Kent E.G.Y
✓ Raven Aşamalı Matrisler Testi
✓ Peabody Dil Gelişimi Testi
✓ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
✓ Benton Görsel Bellek Testi
✓ Peabody Kelime Anlama Testi
✓ Frostig Görsel Algı Testi

✓ EMDR – Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme
✓ Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
✓ Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT)
✓ Oyun Terapisi
✓ Objektif Testler Eğitimi
✓ Dokuz Tip Mizaç Modeli Eğitimi (DTMM)
✓ Varoluşçu Terapi Eğitimi
✓ Psikolojik Travmalar Eğitimi
✓ Stres Yönetimi Eğitimi
✓ Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
✓ Duygusal Zeka Eğitimi
✓ Evlilik ve Aile Süreçleri
✓ Ailede İletişim
✓ Aile Danışmanlığı Kuramları
✓ Aile ve Çift Danışmanlığı Teknikleri
✓ Ailede travma ve şiddet
✓ Ailede Cinsel Sorunlar
✓ Cinsel Yaşam ve Sorunları Eğitimi
✓ Anksiyete Bozuklukları Tanı ve Tedavisi Eğitimi
✓ Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tanı ve Tedavisi Eğitimi
✓ İlişkilerde Kadın Erkek Farklılıkları Eğitimi
✓ Şiddet Eğilimi Eğitimi
✓ Gelişim Çağındaki Çocukların Duygusal Yapısı Eğitimi
✓ Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
✓ Psiko – sosyal Travmalar Eğitimi
✓ Çocukluk Çağı Obezite Eğitimi
✓ Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eğitimi
✓ Yeme Bozukluklarının Gelişmesi ve Tedavisi Eğitimi